7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Oosterbeek-Zuid 2016 heeft op 29-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Renkum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Renkum
Dossier
NL.IMRO.0274.bp0178ob
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0274.bp0178ob-va02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.556.961 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 11.262 0,32%
- Agrarisch - Uit te werken (art. 35) 321 0,01%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 541.384 15,22%

- Bedrijf (art. 5) 19.360 0,54%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 31.104 0,87%

- Bos (art. 7) 730.966 20,55%

- Centrum - 1 (art. 8) 39.639 1,11%

- Cultuur en ontspanning - Historisch zwembad (art. 9) 2.688 0,08%

- Gemengd - 1 (art. 10) 1.686 0,05%
- Gemengd - 3 (art. 11) 16.909 0,48%
- Gemengd - 4 (art. 12) 1.450 0,04%

- Groen (art. 13) 46.123 1,30%
- Groen - Dalzone (art. 14) 41.381 1,16%
- Groen - Landschap (art. 15) 34.450 0,97%
- Groen - Maatschappelijk (art. 16) 40.194 1,13%
- Groen - Park (art. 17) 223.241 6,28%

- Horeca (art. 18) 1.066 0,03%

- Kantoor (art. 19) 532 0,01%
- Kantoor - 1 (art. 20) 34.281 0,96%

- Maatschappelijk (art. 21) 71.439 2,01%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 22) 16.652 0,47%
- Maatschappelijk - Zorginstelling 1 (art. 23) 105.625 2,97%
- Maatschappelijk - Zorginstelling 2 (art. 24) 5.477 0,15%

- Natuur (art. 25) 8.522 0,24%

- Sport (art. 26) 29.406 0,83%

- Tuin (art. 27) 340.753 9,58%

- Verkeer (art. 28) 367.551 10,33%
- Verkeer - Onverhard (art. 29) 18.034 0,51%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 30) 27.901 0,78%

- Water (art. 31) 4.586 0,13%
- Water - Hoogste Ecologische Niveau (HEN-wateren) (art. 32) 23.522 0,66%
- Water - Specifiek Ecologische Doelstelling (SED-wateren) (art. 33) 8.848 0,25%

- Wonen (art. 34) 702.307 19,74%
- Wonen - Uit te werken 1 (art. 36) 5.353 0,15%
- Wonen - Uit te werken 2 (art. 37) 2.946 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 38) 16.694 0,47%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 39) 53.775 1,51%
- Leiding - Riool (art. 40) 7.525 0,21%

- Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 41) 1.625.702 45,70%
- Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 42) 1.901.503 53,46%
- Waarde - Beschermingszone niet-waterdoorlatende lagen en grondwaterstromen (art. 43) 1.006.135 28,29%

- Waterstaat - Stroomvoerend Rivierbed (art. 44) 40.254 1,13%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 48.1) 28.764 0,81%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 48.2) 485 0,01%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 50.1) 19.119 0,54%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 27.7) 1.765 0,05%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Agrarisch - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 3.556.961 100%
Enkelbestemming 0,01%
Enkelbestemming 0,15%
Enkelbestemming 0,08%