Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BP2015EllecomLandg
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BP2015EllecomLandg-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-06-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 55.262 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 35.514 64,26%
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 35.514 64,26%
Natuur 8.317 15,05%
- Natuur (art. 4) 8.317 15,05%
Overig 594 1,08%
- Verkeer - Erf (art. 6) 594 1,08%
Tuin 7.702 13,94%
- Tuin (art. 5) 7.702 13,94%
Wonen 3.132 5,67%
- Wonen (art. 7) 3.132 5,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 55.259 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 41.693 75,45%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 6.969 12,61%
Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 6.597 11,94%
Waterstaat 37.906 68,59%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 11) 37.906 68,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitensingel Ellecom detail
Eikenstraat Ellecom detail

Meer weten over adressen?