Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BP2015EllecomLandg
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BP2015EllecomLandg-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-06-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 55.262 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 35.514 64,26%
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 35.514 64,26%
Natuur 8.317 15,05%
- Natuur (art. 4) 8.317 15,05%
Overig 594 1,08%
- Verkeer - Erf (art. 6) 594 1,08%
Tuin 7.702 13,94%
- Tuin (art. 5) 7.702 13,94%
Wonen 3.132 5,67%
- Wonen (art. 7) 3.132 5,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 55.259 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 41.693 75,45%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 6.969 12,61%
Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 6.597 11,94%
Waterstaat 37.906 68,59%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 11) 37.906 68,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60 voorontwerp 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Onherroepelijk Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60; gemeente Rheden 24-04-2019 24-06-2019 detail
bestemmingsplan Onherroepelijk Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60; gemeente Rheden 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit duurzaamheidslening 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning TrailXperience Veluwezoom 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Velp 2016, woongebieden-zuid; gemeente Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitensingel Ellecom detail
Eikenstraat Ellecom detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox