Bestemmingsplan Archeologie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPArcheologie Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPArcheologie-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 83.418.523 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 3) 5.975.775 7,16%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 45.771.920 54,87%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 31.793.591 38,11%