Bestemmingsplan Archeologie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPArcheologie
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPArcheologie-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 83.418.523 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 83.541.286 100,15%
Waarde - Archeologie 1 (art. 3) 5.975.775 7,16%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 45.771.920 54,87%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 31.793.591 38,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ruimte voor de Rivier 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Dieren-Zuid, locatie Johanneshof detail kaart
bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, omgevingsvergunning Mixed Hockeyclub Dieren detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
Gemeente Rheden - Gehandicaptenparkeerplaats - De Steeg, Ursula van Raesfeltlaan 30 detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Gravin Adalaan in Velp detail
Bekendmaking APV-vergunning Stein Culturele Evenementen Kasteel & Brocante Fair Landgoed Middachten te De Steeg detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albertina Agnesstraat Velp detail
Alphons Diepenbrocklaan Dieren detail
A.G. Hofkeslaan Velp detail
Anthony Heinsiusstraat Velp detail
Adriaan Pauwstraat Velp detail
Abel Tasmanstraat Rheden detail
Anthony van Diemenstraat Rheden detail
Admiraal van Kinsbergenweg Velp detail
Aalscholversingel Velp detail
Aan 't Veer Dieren detail

Meer weten over adressen?