Dieren-Midden locatie Stationsgebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPDM1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPDM1-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.419 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.590 7,75%
- Groen (art. 3) 2.590 7,75%
Verkeer 26.686 79,85%
- Verkeer (art. 4) 12.743 38,13%
- Verkeer - Railverkeer (art. 5) 13.943 41,72%
Wonen 4.142 12,39%
- Wonen (art. 6) 4.142 12,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 25.561 76,49%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied (art. 7) 25.561 76,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 7.081 21,19%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11) 7.081 21,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Dieren-Midden locatie Stationsgebied detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Dieren-Midden locatie Stationsgebied detail kaart
Traverse Dieren detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 195 te Dieren detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning Buurtfeest Rijnenberghof Dieren detail
Bekendmaking APV-vergunning Buurtfeest grasveld Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan Dieren detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Harderwijkerweg Dieren detail
Noorder Parallelweg Dieren detail
Stationsplein Dieren detail

Meer weten over adressen?