Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dieren-Midden locatie Stationsgebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPDM1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPDM1-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.419 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.590 7,75%
- Groen (art. 3) 2.590 7,75%
Verkeer 26.686 79,85%
- Verkeer (art. 4) 12.743 38,13%
- Verkeer - Railverkeer (art. 5) 13.943 41,72%
Wonen 4.142 12,39%
- Wonen (art. 6) 4.142 12,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 25.561 76,49%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied (art. 7) 25.561 76,49%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 7.081 21,19%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11) 7.081 21,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Dieren-Midden locatie Stationsgebied vastgesteld 01-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dieren-Midden locatie Stationsgebied vastgesteld 28-06-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Traverse Dieren vastgesteld 26-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Taxuslaan 22 te Dieren 13-02-2019 13-04-2019 detail
bestemmingsplan Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ gemeente Rheden 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning De Marke (kavel C en D) te Dieren 06-02-2019 06-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitslag draagvlakmeting BIZ Centrum Rheden en inwerkingtreding Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 06-02-2019 06-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Harderwijkerweg Dieren detail
Noorder Parallelweg Dieren detail
Stationsplein Dieren detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten