Bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Harderwijkerweg nabij 220 te Dieren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPDN12
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPDN12-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 24-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.340 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.584 36,49%
- Groen (art. 3) 1.584 36,49%
Wonen 2.756 63,51%
- Wonen (art. 4) 2.756 63,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 320 7,36%
Leiding - Gas (art. 5) 320 7,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Harderwijkerweg nabij 220 te Dieren detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Harderwijkerweg nabij 220 te Dieren detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 195 te Dieren detail
Bekendmaking APV-vergunning Buurtfeest Rijnenberghof Dieren detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Financiële verordening gemeente Rheden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Imboslaan Dieren detail
Mezenlaan Dieren detail

Meer weten over adressen?