bestemmingsplan Dieren-Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPDN4
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPDN4-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-11-2010
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.383 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.717 35,80%
- Groen (art. 3) 3.717 35,80%
Wonen 6.666 64,20%
- Wonen (art. 4) 6.666 64,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Johan Wagenaarplein detail kaart
bestemmingsplan Dieren-Noord detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zilverakkerweg Dieren detail

Meer weten over adressen?