Bestemmingsplan Dieren-Zuid, locatie Zutphensestraatweg 20

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPDZ2
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPDZ2-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 02-11-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.267 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 1.267 100,00%
- Maatschappelijk - 2 (art. 3) 1.267 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Dieren-Zuid, locatie Zutphensestraatweg 20 detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zutphensestraatweg Dieren detail

Meer weten over adressen?