Bestemmingsplan De Steeg, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPDeSteeg
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPDeSteeg-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.293 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 4.293 100,00%
- Wonen (art. 3) 118 2,74%
- Wonen - 3 (art. 4) 4.175 97,26%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg, witte vlekken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Hoofdstraat 120 te De Steeg detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten detail
Financiële verordening gemeente Rheden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oversteeg De Steeg detail

Meer weten over adressen?