Bestemmingsplan Ellecom 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPEL2015 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPEL2015-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 361.967 100%

Enkelbestemming m2 %
- Cultuur en ontspanning (art. 4) 39 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 5) 5.249 1,45%
- Gemengd - 2 (art. 6) 7.395 2,04%

- Groen (art. 7) 27.609 7,63%

- Kantoor (art. 8) 2.930 0,81%

- Maatschappelijk - 1 (art. 9) 9.154 2,53%
- Maatschappelijk - 2 (art. 10) 7.311 2,02%

- Buitenplaats (art. 3) 4.161 1,15%

- Tuin (art. 11) 89.759 24,80%

- Verkeer (art. 12) 50.250 13,88%

- Wonen (art. 13) 158.079 43,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 14) 221.004 61,06%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 112.137 30,98%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 27.760 7,67%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 20.1) 343.354 94,86%

- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 20.2) 43.153 11,92%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 20.3) 32.173 8,89%