Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Ellecom 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPEL2015
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPEL2015-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 10-02-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 364.232 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.456 0,40%
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 1.456 0,40%
Cultuur en ontspanning 39 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 39 0,01%
Gemengd 12.644 3,47%
- Gemengd - 1 (art. 6) 5.249 1,44%
- Gemengd - 2 (art. 7) 7.395 2,03%
Groen 27.609 7,58%
- Groen (art. 8) 27.609 7,58%
Kantoor 2.930 0,80%
- Kantoor (art. 9) 2.930 0,80%
Maatschappelijk 16.465 4,52%
- Maatschappelijk - 1 (art. 10) 9.154 2,51%
- Maatschappelijk - 2 (art. 11) 7.311 2,01%
Overig 4.161 1,14%
- Buitenplaats (art. 4) 4.161 1,14%
Tuin 89.791 24,65%
- Tuin (art. 12) 89.791 24,65%
Verkeer 50.250 13,80%
- Verkeer (art. 13) 50.250 13,80%
Wonen 158.888 43,62%
- Wonen (art. 14) 158.888 43,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 362.543 99,54%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 220.508 60,54%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 112.137 30,79%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 29.897 8,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 344.459 94,57%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21.1) 344.459 94,57%
Overige zone 43.153 11,85%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 21.2) 43.153 11,85%
Veiligheidszone 32.173 8,83%
veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 21.3) 32.173 8,83%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Ellecom 2015 vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Ellecom 2015 ontwerp 10-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Traverse Dieren vastgesteld 26-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018 20-06-2019 20-08-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Oranjevereniging Ellecom 19-06-2019 19-08-2019 detail
bestemmingsplan Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’ 19-06-2019 19-08-2019 detail
bestemmingsplan Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’ 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Ellecom detail
Bernhaldelaan Ellecom detail
Binnenweg Ellecom detail
Buitensingel Ellecom detail
Dalstein Ellecom detail
de Friedhof Ellecom detail
Ds. G. Bosplantsoen Ellecom detail
Hofstetterlaan Ellecom detail
Kamplaan Ellecom detail
Kastanjelaan Ellecom detail

Meer weten over adressen?