Bestemmingsplan Ellecom 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPEL2015 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPEL2015-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 364.232 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 1.456 0,40%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 39 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 6) 5.249 1,44%
- Gemengd - 2 (art. 7) 7.395 2,03%

- Groen (art. 8) 27.609 7,58%

- Kantoor (art. 9) 2.930 0,80%

- Maatschappelijk - 1 (art. 10) 9.154 2,51%
- Maatschappelijk - 2 (art. 11) 7.311 2,01%

- Buitenplaats (art. 4) 4.161 1,14%

- Tuin (art. 12) 89.791 24,65%

- Verkeer (art. 13) 50.250 13,80%

- Wonen (art. 14) 158.888 43,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 220.508 60,54%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 112.137 30,79%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 29.897 8,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21.1) 344.459 94,57%

- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 21.2) 43.153 11,85%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 21.3) 32.173 8,83%