bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Berg en Heideweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG10
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG10-0003
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 19-05-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21.586 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 21.586 100,00%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en natuurwaarde (art. 3) 21.586 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Berg en Heideweg detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Berg en Heideweg detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Informatiebeleid ODRA 2016 detail
Controleprotocol 2015-2017 Omgevingsdienst Regio Arnhem voor de accountantscontrole op de jaarrekening detail
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder in kader van project groot onderhoud wegen arnhem, diverse locaties groot onderhoud wegen Arnhem detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019. detail

Vergunningen in de gaten houden?