Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk Gebied, Locatie Havikerwaard 8A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG11
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG11-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 113.626 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 113.579 99,96%
- Bedrijf (art. 3) 113.579 99,96%
Water 47 0,04%
- Water (art. 4) 47 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 113.626 100,00%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 5) 113.626 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 113.626 100,00%
geluidzone - industrie (art. 9.1) 113.626 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid vastgesteld 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid ontwerp 12-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid voorontwerp 10-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, Locatie Havikerwaard 8A vastgesteld 25-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Vastgesteld paraplubestemmingsplan ‘Parkeren Zevenaar’ 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota reserves en voorzieningen Zevenaar 2018 15-02-2019 15-04-2019 detail
bestemmingsplan Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ gemeente Rheden 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie gemeente Zevenaar 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Publicatie van het op 27 november 2013 vastgestelde ‘Beeldkwaliteitsplan Businesspark 7Poort, deel Noord en Zuid’ 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Havikerwaard De Steeg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten