bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPLG14 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPLG14-0001 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 25.756 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 15.909 61,77%

- Water (art. 5) 126 0,49%

- Wonen (art. 4) 9.721 37,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 6) 52 0,20%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Priesnitzlaan