Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG14
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG14-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-03-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.756 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 15.909 61,77%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 15.909 61,77%
Water 126 0,49%
- Water (art. 5) 126 0,49%
Wonen 9.721 37,74%
- Wonen (art. 4) 9.721 37,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52 0,20%
Leiding - Riool (art. 6) 52 0,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 ontwerp 21-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Openbare raadsvergadering 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Burgemeester sluit 2 panden in Velp na aantreffen hennepkwekerij 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Natuurmonumenten 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Nederlandse Rode Kruis 13-06-2019 13-08-2019 detail
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Havikerwaard-Zuid te De Steeg 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Priesnitzlaan Laag-Soeren detail

Meer weten over adressen?