Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG14
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG14-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.756 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 15.909 61,77%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 15.909 61,77%
Water 126 0,49%
- Water (art. 5) 126 0,49%
Wonen 9.721 37,74%
- Wonen (art. 4) 9.721 37,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52 0,20%
Leiding - Riool (art. 6) 52 0,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 ontwerp 21-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Gemeente Brummen - Openbare raadsvergadering op donderdag 23 mei 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Terinzagelegging concept Huisvestingsverordening 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Stichting ZOOM! 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Fa. Sterrenberg Schiedam 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Priesnitzlaan Laag-Soeren detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox