bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG14
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG14-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.756 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 15.909 61,77%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 15.909 61,77%
Water 126 0,49%
- Water (art. 5) 126 0,49%
Wonen 9.721 37,74%
- Wonen (art. 4) 9.721 37,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52 0,20%
Leiding - Riool (art. 6) 52 0,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Priesnitzlaan Laag-Soeren detail

Meer weten over adressen?