Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Beekhuizensweg Velp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG19
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG19-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.686 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 28.686 100,00%
- Natuur (art. 3) 28.686 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Beekhuizensweg Velp detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Beekhuizensweg Velp detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
aanwijzingsbesluit plaatsvervangers programmamanagers Gemeente Arnhem zomerperiode 2019 detail
Gemeente Arnhem - Aanwijzingsbesluit uitbreiding locaties ondergrondse afvalcontainers juli 2019 detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail

Vergunningen in de gaten houden?