Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG24
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG24-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-07-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21.713 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 17.927 82,56%
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 17.927 82,56%
Verkeer 719 3,31%
- Verkeer (art. 4) 719 3,31%
Wonen 3.067 14,12%
- Wonen (art. 5) 3.067 14,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 21.713 100,00%
Waarde - Archeologie 1a (art. 3) 2.096 9,65%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 17.959 82,71%
Waarde - Archeologie 2a (art. 5) 1.658 7,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, witte vlekken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten detail
Financiële verordening gemeente Rheden 2019 detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Beleef het Kanaal detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lentsesteeg Rheden detail

Meer weten over adressen?