Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Rhederhof oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG25
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG25-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-06-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 08-07-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 36.974 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Overig 36.974 100,00%
- Buitenplaats (art. 3) 36.974 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 36.974 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 1.601 4,33%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8.1) 11.172 30,22%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 24.201 65,45%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Rhederhof oost detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Rhederhof oost detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Parallelweg 76 te Rheden detail
Financiële verordening gemeente Rheden 2019 detail
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Arnhemsestraatweg Rheden detail

Meer weten over adressen?