Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 3 Rheden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG26
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG26-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 06-01-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 109.646 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 109.646 100,00%
- Agrarisch - paardenhouderij (art. 3) 109.646 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 3 Rheden detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 3 Rheden detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brinkweg Rheden detail

Meer weten over adressen?