Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Arnhemsestraatweg - Lentsesteeg Rheden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG30
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG30-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 02-12-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.741 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.455 60,10%
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 6.455 60,10%
Wonen 4.286 39,90%
- Wonen (art. 4) 4.286 39,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.775 16,52%
Leiding - Gas (art. 5) 1.775 16,52%
Waarde 10.741 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 10.741 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Arnhemsestraatweg - Lentsesteeg Rheden detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Arnhemsestraatweg - Lentsesteeg Rheden detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Bekendmaking APV-vergunning Velomanagement B.V. Posbank Team Time Trail te Rheden detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Gravin Adalaan in Velp detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Arnhemsestraatweg Rheden detail

Meer weten over adressen?