Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG33
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG33-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.504.277 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 185.711 12,35%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 3) 185.711 12,35%
Natuur 653.895 43,47%
- Natuur (art. 4) 653.895 43,47%
Water 664.672 44,19%
- Water (art. 5) 664.672 44,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.265 0,95%
Leiding - Gas (art. 6) 14.265 0,95%
Waterstaat 1.504.277 100,00%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 7) 1.504.277 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.008.544 67,05%
geluidzone - industrie (art. 11.1) 1.008.544 67,05%
Overige zone 4.016.714 267,02%
overige zone - beplanting 1 (art. 11.2.2) 57.452 3,82%
overige zone - beplanting 2 (art. 11.2.2) 35.533 2,36%
overige zone - beplanting 3 (art. 11.2.2) 19.625 1,30%
overige zone - beplanting 4 (art. 11.2.2) 90.681 6,03%
overige zone - depot (art. 11.2.5) 53.997 3,59%
overige zone - inrichting 1 (art. 11.2.2) 194.592 12,94%
overige zone - inrichting 2a (art. 11.2.2) 96.329 6,40%
overige zone - inrichting 2b (art. 11.2.2) 207.914 13,82%
overige zone - inrichting 3 (art. 11.2.2) 49.548 3,29%
overige zone - inrichting 4 (art. 11.2.2) 249.546 16,59%
overige zone - inrichting 5 (art. 11.2.2) 169.271 11,25%
overige zone - ontzanding (art. 11.2.1) 1.365.833 90,80%
overige zone - ontzanding 1 (art. 11.2.2) 664.481 44,17%
overige zone - ontzanding 2 (art. 11.2.2) 164.004 10,90%
overige zone - ontzanding 3 (art. 11.2.2) 374.231 24,88%
overige zone - ontzanding 4 (art. 11.2.2) 223.677 14,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid vastgesteld 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid ontwerp 12-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid voorontwerp 10-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, Locatie Havikerwaard 8A vastgesteld 25-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ gemeente Rheden 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie gemeente Zevenaar 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Publicatie van het op 27 november 2013 vastgestelde ‘Beeldkwaliteitsplan Businesspark 7Poort, deel Noord en Zuid’ 11-02-2019 11-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’ gemeente Rheden, het beeldkwaliteitplan ‘Overhagen Velp’ en de ontwerpomgevingsvergunning voor de realisatie van Kwekerij Overhagen 06-02-2019 06-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Havikerwaard De Steeg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten