bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPLG33 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0275.BPLG33-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.504.277 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 3) 185.711 12,35%

- Natuur (art. 4) 653.895 43,47%

- Water (art. 5) 664.672 44,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 6) 14.265 0,95%

- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 7) 1.504.277 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 11.1) 1.008.544 67,05%

- overige zone - beplanting 1 (art. 11.2.2) 57.452 3,82%
- overige zone - beplanting 2 (art. 11.2.2) 35.533 2,36%
- overige zone - beplanting 3 (art. 11.2.2) 19.625 1,30%
- overige zone - beplanting 4 (art. 11.2.2) 90.681 6,03%
- overige zone - depot (art. 11.2.5) 53.997 3,59%
- overige zone - inrichting 1 (art. 11.2.2) 194.592 12,94%
- overige zone - inrichting 2a (art. 11.2.2) 96.329 6,40%
- overige zone - inrichting 2b (art. 11.2.2) 207.914 13,82%
- overige zone - inrichting 3 (art. 11.2.2) 49.548 3,29%
- overige zone - inrichting 4 (art. 11.2.2) 249.546 16,59%
- overige zone - inrichting 5 (art. 11.2.2) 169.271 11,25%
- overige zone - ontzanding (art. 11.2.1) 1.365.833 90,80%
- overige zone - ontzanding 1 (art. 11.2.2) 664.481 44,17%
- overige zone - ontzanding 2 (art. 11.2.2) 164.004 10,90%
- overige zone - ontzanding 3 (art. 11.2.2) 374.231 24,88%
- overige zone - ontzanding 4 (art. 11.2.2) 223.677 14,87%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Havikerwaard