bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG33
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG33-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 10-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 20-01-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.504.277 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 185.711 12,35%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 3) 185.711 12,35%
Natuur 653.895 43,47%
- Natuur (art. 4) 653.895 43,47%
Water 664.672 44,19%
- Water (art. 5) 664.672 44,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.265 0,95%
Leiding - Gas (art. 6) 14.265 0,95%
Waterstaat 1.504.277 100,00%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 7) 1.504.277 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.008.544 67,05%
geluidzone - industrie (art. 11.1) 1.008.544 67,05%
Overige zone 4.016.714 267,02%
overige zone - bosaanplant 1 (art. 11.2.2) 57.452 3,82%
overige zone - bosaanplant 2 (art. 11.2.2) 35.533 2,36%
overige zone - bosaanplant 3 (art. 11.2.2) 19.625 1,30%
overige zone - bosaanplant 4 (art. 11.2.2) 90.681 6,03%
overige zone - depot (art. 11.2.5) 53.997 3,59%
overige zone - inrichting 1 (art. 11.2.2) 194.592 12,94%
overige zone - inrichting 2a (art. 11.2.2) 96.329 6,40%
overige zone - inrichting 2b (art. 11.2.2) 207.914 13,82%
overige zone - inrichting 3 (art. 11.2.2) 49.548 3,29%
overige zone - inrichting 4 (art. 11.2.2) 249.546 16,59%
overige zone - inrichting 5 (art. 11.2.2) 169.271 11,25%
overige zone - ontzanding (art. 11.2.1) 1.365.833 90,80%
overige zone - ontzanding 1 (art. 11.2.2) 664.481 44,17%
overige zone - ontzanding 2 (art. 11.2.2) 164.004 10,90%
overige zone - ontzanding 3 (art. 11.2.2) 374.231 24,88%
overige zone - ontzanding 4 (art. 11.2.2) 223.677 14,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid detail kaart
bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Landelijk Gebied, Locatie Havikerwaard 8A detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Havikerwaard De Steeg detail

Meer weten over adressen?