Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie voormalig zwembad Beekhuizen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG5
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG5-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 23-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.515 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 95 0,37%
- Maatschappelijk (art. 3) 95 0,37%
Natuur 19.263 75,50%
- Natuur (art. 4) 19.263 75,50%
Recreatie 1.996 7,82%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 5) 1.996 7,82%
Wonen 4.161 16,31%
- Wonen - 1 (art. 6) 3.439 13,48%
- Wonen - 2 (art. 7) 722 2,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 11.747 46,04%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied (art. 8) 7.275 28,51%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 9) 4.472 17,53%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Beekhuizensweg Velp vastgesteld 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning ESH Media 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Intercamp e.V. 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning PCBO de Arnhorst 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Fa. Sterrenberg Schiedam 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beekhuizenseweg Velp detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox