Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie appelschuur landgoed Middachten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG7
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG7-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.552 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.009 88,08%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en natuurwaarde (art. 3) 4.009 88,08%
Wonen 542 11,92%
- Wonen (art. 4) 542 11,92%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie appelschuur landgoed Middachten onherroepelijk 24-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie appelschuur landgoed Middachten vastgesteld 27-09-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning EHBO Velp-Rozendaal 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan RECTIFICATIE: Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019 te Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Robin Best Outdoor Media 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Vastgesteld bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Zuid 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Velp 2016, woongebieden-zuid; gemeente Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.