bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie appelschuur landgoed Middachten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG7
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG7-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.552 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.009 88,08%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en natuurwaarde (art. 3) 4.009 88,08%
Wonen 542 11,92%
- Wonen (art. 4) 542 11,92%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie appelschuur landgoed Middachten detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie appelschuur landgoed Middachten detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?