bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG8
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG8-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-03-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.480 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 13.290 91,79%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en natuurwaarde (art. 3) 13.290 91,79%
Wonen 1.189 8,21%
- Wonen (art. 4) 1.189 8,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 14.480 100,00%
Waarde - Archeologisch aandachtsgebied (art. 5) 5.723 39,52%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied (art. 6) 8.757 60,48%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80 detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80 detail kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Dorpsweg 66 te Spankeren detail
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 66 te Spankeren detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Gravin Adalaan in Velp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsweg Spankeren detail

Meer weten over adressen?