bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPLG8 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPLG8-0003 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.480 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en natuurwaarde (art. 3) 13.290 91,79%

- Wonen (art. 4) 1.189 8,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch aandachtsgebied (art. 5) 5.723 39,52%
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied (art. 6) 8.757 60,48%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Dorpsweg