Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLG8
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLG8-0003
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 19-05-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.480 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 13.290 91,79%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en natuurwaarde (art. 3) 13.290 91,79%
Wonen 1.189 8,21%
- Wonen (art. 4) 1.189 8,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 14.480 100,00%
Waarde - Archeologisch aandachtsgebied (art. 5) 5.723 39,52%
Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied (art. 6) 8.757 60,48%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80 onherroepelijk 19-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80 vastgesteld 29-03-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Landelijk Gebied ontwerp 24-11-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Oranjevereniging Spankeren 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Nederlandse Rode Kruis 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Natuurmonumenten 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Burgemeester sluit 2 panden in Velp na aantreffen hennepkwekerij 13-06-2019 13-08-2019 detail
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Havikerwaard-Zuid te De Steeg 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsweg Spankeren detail

Meer weten over adressen?