Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Laag-Soeren-Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLS2
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLS2-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-06-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 65.955 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 27.491 41,68%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden (art. 3) 27.491 41,68%
Groen 3.223 4,89%
- Groen (art. 4) 3.223 4,89%
Verkeer 8.230 12,48%
- Verkeer (art. 5) 8.230 12,48%
Wonen 27.010 40,95%
- Wonen - 1 (art. 6) 18.912 28,67%
- Wonen - 2 (art. 7) 8.099 12,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 214 0,33%
Leiding - Gas (art. 8) 214 0,33%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 632 0,96%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 6.3) 632 0,96%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Laag-Soeren 2016 ontwerp 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Laag-Soeren Oost vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Laag-Soeren-Oost ontwerp 28-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Gemeente Brummen - Openbare raadsvergadering op donderdag 23 mei 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Terinzagelegging concept Huisvestingsverordening 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning PCBO de Arnhorst 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Jansen en de Feijter 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eerbeekseweg Laag-Soeren detail
Harderwijkerweg Laag-Soeren detail
Prof. Talmaweg Laag-Soeren detail
Sprengenhof Laag-Soeren detail
Van Kesterenhof Laag-Soeren detail
Bethesdahof Laag-Soeren detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox