Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLandelijkGebied
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLandelijkGebied-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-02-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 96.799 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 74.687 77,16%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 3) 74.687 77,16%
Natuur 18.471 19,08%
- Natuur (art. 4) 18.471 19,08%
Wonen 3.641 3,76%
- Wonen (art. 5) 3.641 3,76%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg vastgesteld 27-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg ontwerp 10-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied, witte vlekken vastgesteld 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Besloten raadsvergadering Perspectiefnota 21-06-2019 21-08-2019 detail
overig Raadsvergadering Perspectiefnota 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Driehoek Buitenreclame Benelux B.V. 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jut van Breukelerwaardlaan Laag-Soeren detail
Lentsesteeg Rheden detail
Prof. Winternitzlaan Laag-Soeren detail

Meer weten over adressen?