Bestemmingsplan Landelijk Gebied, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPLandelijkGebied
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPLandelijkGebied-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 91.355 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 72.883 79,78%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 3) 72.883 79,78%
Natuur 18.471 20,22%
- Natuur (art. 4) 18.471 20,22%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, witte vlekken detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, witte vlekken detail kaart
Beschermingszone bestrijdingsmiddelen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
VASTGESTELD WIJZIGING REGELING MELDING MISSSTANDEN VAN DE GEMEENTE BRUMMEN detail
Bekendmaking APV-vergunning De Harmonie Pleinfeest Zomer in Gelderland, Cruyshoevelaan te Laag Soeren detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie kruising Langedijk-Boerenstraat te Hall. detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jut van Breukelerwaardlaan Laag-Soeren detail
Prof. Winternitzlaan Laag-Soeren detail

Meer weten over adressen?