bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPRH2016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0275.BPRH2016-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.748.546 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 22.881 1,31%

- Gemengd - 2 (art. 4) 10.888 0,62%

- Groen (art. 5) 171.391 9,80%

- Horeca (art. 6) 2.549 0,15%

- Maatschappelijk - 1 (art. 7) 32.714 1,87%
- Maatschappelijk - 2 (art. 8) 23.648 1,35%

- Sport (art. 9) 120.912 6,91%

- Tuin (art. 10) 220.436 12,61%

- Verkeer (art. 11) 368.579 21,08%
- Verkeer - parkeerterrein (art. 12) 3.657 0,21%
- Verkeer - railverkeer (art. 13) 59.648 3,41%

- Water (art. 14) 67.891 3,88%

- Wonen (art. 15) 636.368 36,39%
- Wonen - garagebox (art. 8.4) 6.082 0,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 19.475 1,11%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 215.832 12,34%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 1.203.055 68,80%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 326.247 18,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 24.1) 209.662 11,99%

- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 24.2) 116.458 6,66%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 24.3) 355.471 20,33%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied sport (art. 4.5) 650 0,04%