Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPRH2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPRH2016-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 19-10-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.748.546 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 22.881 1,31%
- Bedrijf (art. 3) 22.881 1,31%
Gemengd 10.888 0,62%
- Gemengd - 2 (art. 4) 10.888 0,62%
Groen 171.391 9,80%
- Groen (art. 5) 171.391 9,80%
Horeca 2.549 0,15%
- Horeca (art. 6) 2.549 0,15%
Maatschappelijk 56.362 3,22%
- Maatschappelijk - 1 (art. 7) 32.714 1,87%
- Maatschappelijk - 2 (art. 8) 23.648 1,35%
Sport 120.912 6,91%
- Sport (art. 9) 120.912 6,91%
Tuin 220.436 12,61%
- Tuin (art. 10) 220.436 12,61%
Verkeer 431.885 24,70%
- Verkeer (art. 11) 368.579 21,08%
- Verkeer - parkeerterrein (art. 12) 3.657 0,21%
- Verkeer - railverkeer (art. 13) 59.648 3,41%
Water 67.891 3,88%
- Water (art. 14) 67.891 3,88%
Wonen 642.450 36,74%
- Wonen (art. 15) 636.368 36,39%
- Wonen - garagebox (art. 8.4) 6.082 0,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19.475 1,11%
Leiding - Gas (art. 17) 19.475 1,11%
Waarde 1.745.134 99,80%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 215.832 12,34%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 1.203.055 68,80%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 326.247 18,66%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 209.662 11,99%
geluidzone - industrie (art. 24.1) 209.662 11,99%
Overige zone 116.458 6,66%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 24.2) 116.458 6,66%
Veiligheidszone 355.471 20,33%
veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 24.3) 355.471 20,33%
Wetgevingzone 650 0,04%
wetgevingzone - afwijkingsgebied sport (art. 4.5) 650 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden ontwerp 20-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden voorontwerp 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 ontwerp 10-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Rhederhof oost vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ gemeente Rheden 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie gemeente Zevenaar 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Publicatie van het op 27 november 2013 vastgestelde ‘Beeldkwaliteitsplan Businesspark 7Poort, deel Noord en Zuid’ 11-02-2019 11-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
omgevingsvergunning verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Arnhemseweg 39 te Rheden 06-02-2019 06-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abel Tasmanstraat Rheden detail
Anthony van Diemenstraat Rheden detail
Ambtsjonkerstraat Rheden detail
Apollostraat Rheden detail
Arnhemsestraatweg Rheden detail
Arnhemseweg Rheden detail
Beatrixlaan Rheden detail
Blauwe Pad Rheden detail
Boterbloemstraat Rheden detail
Brinkweg Rheden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten