bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPRH2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPRH2016-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 28-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 29-06-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.748.546 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 24.877 1,42%
- Bedrijf (art. 3) 24.877 1,42%
Gemengd 10.888 0,62%
- Gemengd - 2 (art. 4) 10.888 0,62%
Groen 171.231 9,79%
- Groen (art. 5) 171.231 9,79%
Horeca 2.549 0,15%
- Horeca (art. 6) 2.549 0,15%
Maatschappelijk 56.362 3,22%
- Maatschappelijk - 1 (art. 7) 32.714 1,87%
- Maatschappelijk - 2 (art. 8) 23.648 1,35%
Sport 120.912 6,91%
- Sport (art. 9) 120.912 6,91%
Tuin 221.436 12,66%
- Tuin (art. 10) 221.436 12,66%
Verkeer 431.930 24,70%
- Verkeer (art. 11) 368.625 21,08%
- Verkeer - parkeerterrein (art. 12) 3.657 0,21%
- Verkeer - railverkeer (art. 13) 59.648 3,41%
Water 67.891 3,88%
- Water (art. 14) 67.891 3,88%
Wonen 640.206 36,61%
- Wonen (art. 15) 634.124 36,27%
- Wonen - garagebox (art. 8.4) 6.082 0,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19.416 1,11%
Leiding - Gas (art. 17) 19.416 1,11%
Waarde 1.745.134 99,80%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 215.832 12,34%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 1.203.055 68,80%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 326.247 18,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 209.662 11,99%
geluidzone - industrie (art. 24.1) 209.662 11,99%
Overige zone 116.921 6,69%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 24.2) 116.921 6,69%
Veiligheidszone 355.471 20,33%
veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 24.3) 355.471 20,33%
Wetgevingzone 650 0,04%
wetgevingzone - afwijkingsgebied sport (art. 4.5) 650 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Rhederhof oost detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Rhederhof oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar detail
Provincie Gelderland Ontgrondingenwet, locatie “Carvium Novum” te Lobith, gemeente Zevenaar detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Steenbakkersweg 20 te Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abel Tasmanstraat Rheden detail
Anthony van Diemenstraat Rheden detail
Ambtsjonkerstraat Rheden detail
Apollostraat Rheden detail
Arnhemsestraatweg Rheden detail
Arnhemseweg Rheden detail
Beatrixlaan Rheden detail
Blauwe Pad Rheden detail
Boterbloemstraat Rheden detail
Brinkweg Rheden detail

Meer weten over adressen?