7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Rheden - Haveland 2019 heeft op 13-06-2019 de status voorontwerp gekregen door Rheden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rheden
Dossier
NL.IMRO.0275.BPRHHA2019
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0275.BPRHHA2019-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 343.969 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 286.484 83,29%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 180 0,05%

- Groen (art. 5) 14.873 4,32%

- Tuin (art. 6) 2.514 0,73%

- Verkeer (art. 7) 18.117 5,27%

- Water (art. 8) 14.483 4,21%

- Wonen (art. 9) 7.317 2,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 694 0,20%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 11) 57.631 16,75%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 227.112 66,03%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 59.178 17,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 17.1) 39.368 11,45%

- overige zone - gezoneerd industrieterrein Haveland (art. 17.2) 297.733 86,56%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 17.3) 42.657 12,40%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied functieverruiming (art. 3.6) 35.628 10,36%