Bestemmingsplan Rheden-West, locatie naast Arnhemsestraatweg 189

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPRW3
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPRW3-0002
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 29-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.379 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.379 100,00%
- Wonen (art. 3) 2.379 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 54 2,27%
Leiding-Gas (art. 4) 54 2,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Rheden-West, locatie naast Arnhemsestraatweg 189 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Bekendmaking APV-vergunning Velomanagement B.V. Posbank Team Time Trail te Rheden detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Gravin Adalaan in Velp detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Arnhemsestraatweg Rheden detail

Meer weten over adressen?