Bestemmingsplan Rheden-West, locatie Scherpenhofseweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPRW5
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPRW5-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.701 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.701 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.701 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Rheden-West, locatie Scherpenhofseweg detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Rheden-West, locatie Scherpenhofseweg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Zwarteweg 40 te Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning Velomanagement B.V. Posbank Team Time Trail te Rheden detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
Aanvraag omgevingsvergunning Zwarteweg 40 te Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beatrixlaan Rheden detail
Oranjeweg Rheden detail

Meer weten over adressen?