Bestemmingsplan Rheden, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPRheden Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPRheden-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.546 100%

Enkelbestemming m2 %
- Centrum (art. 3) 878 34,49%

- Wonen (art. 4) 1.668 65,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 5) 11 0,43%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Arnhemsestraatweg
Groenestraat