Bestemmingsplan Rheden, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPRheden
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPRheden-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 24-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.546 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 878 34,49%
- Centrum (art. 3) 878 34,49%
Tuin 131 5,13%
- Tuin (art. 4) 131 5,13%
Wonen 1.537 60,38%
- Wonen (art. 5) 1.537 60,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 11 0,43%
Leiding - Gas (art. 6) 11 0,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden detail kaart
Bestemmingsplan Rheden, witte vlekken detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Rheden, witte vlekken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Bekendmaking APV-vergunning Velomanagement B.V. Posbank Team Time Trail te Rheden detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Groenestraat 7 te Rheden detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Gravin Adalaan in Velp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Arnhemsestraatweg Rheden detail
Groenestraat Rheden detail

Meer weten over adressen?