Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPSE8
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPSE8-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-11-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.121 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.121 100,00%
- Gemengd (art. 3) 3.121 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.121 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 3.121 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdstraat De Steeg detail

Meer weten over adressen?