Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPSE8
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPSE8-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-02-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 11-03-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.121 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.121 100,00%
- Gemengd (art. 3) 3.121 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.121 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 3.121 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Hoofdstraat 120 te De Steeg detail
Bekendmaking APV-vergunning Stein Culturele Evenementen Kasteel & Brocante Fair Landgoed Middachten te De Steeg detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdstraat De Steeg detail

Meer weten over adressen?