Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan De Steeg 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPST2015
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPST2015-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 10-02-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 448.104 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 34.155 7,62%
- Agrarisch met waarden - natuur en landschap (art. 3) 34.155 7,62%
Bedrijf 6.449 1,44%
- Bedrijf (art. 4) 6.449 1,44%
Gemengd 24.825 5,54%
- Gemengd - 1 (art. 5) 18.949 4,23%
- Gemengd - 2 (art. 6) 5.876 1,31%
Groen 22.346 4,99%
- Groen (art. 7) 22.346 4,99%
Kantoor 27.830 6,21%
- Kantoor (art. 8) 27.830 6,21%
Maatschappelijk 13.820 3,08%
- Maatschappelijk - 1 (art. 9) 8.713 1,94%
- Maatschappelijk - 2 (art. 10) 5.108 1,14%
Recreatie 20.028 4,47%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 6.241 1,39%
- Recreatie - Volkstuin (art. 12) 13.788 3,08%
Tuin 57.859 12,91%
- Tuin (art. 13) 57.859 12,91%
Verkeer 117.746 26,28%
- Verkeer (art. 14) 80.202 17,90%
- Verkeer - railverkeer (art. 15) 37.544 8,38%
Water 5.269 1,18%
- Water (art. 16) 5.269 1,18%
Wonen 117.777 26,28%
- Wonen (art. 17) 117.019 26,11%
- Wonen - garagebox (art. 18) 757 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.627 1,26%
Leiding - Gas (art. 19) 5.627 1,26%
Waarde 448.104 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 109.673 24,47%
Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 283.040 63,16%
Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 55.391 12,36%
Waterstaat 46.961 10,48%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 23) 46.961 10,48%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 29.158 6,51%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 27.1) 29.158 6,51%
Veiligheidszone 103.245 23,04%
veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 27.2) 103.245 23,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 ontwerp 24-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Rheden 2016, woongebieden ontwerp 20-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 ontwerp 10-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 vastgesteld 24-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Nederlandse Rode Kruis 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Burgemeester sluit 2 panden in Velp na aantreffen hennepkwekerij 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Natuurmonumenten 13-06-2019 13-08-2019 detail
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Havikerwaard-Zuid te De Steeg 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit hardheidsclausule inkoop 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bentincklaan De Steeg detail
Bergdwarsweg De Steeg detail
Bergweg De Steeg detail
Boecoplaan De Steeg detail
Bongert De Steeg detail
Brantsenpark De Steeg detail
Dalweg De Steeg detail
Diepesteeg De Steeg detail
Godard van Reedelaan De Steeg detail
Hoofdstraat De Steeg detail

Meer weten over adressen?