Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPST4 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0275.BPST4-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.842 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 2.511 42,98%

- Tuin (art. 4) 2.518 43,10%

- Wonen (art. 5) 813 13,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 320 5,48%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 5.521 94,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 11.1) 2.376 40,67%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoofdstraat