Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPST4
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPST4-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-11-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.842 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 2.511 42,98%
- Bedrijf (art. 3) 2.511 42,98%
Tuin 2.518 43,10%
- Tuin (art. 4) 2.518 43,10%
Wonen 813 13,92%
- Wonen (art. 5) 813 13,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.842 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 320 5,48%
Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 5.521 94,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 2.376 40,67%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 11.1) 2.376 40,67%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 detail kaart
Bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Financiële verordening gemeente Rheden 2019 detail
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten detail
Bekendmaking APV-vergunning Van Ooijen Gouda Krinkels groep detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdstraat De Steeg detail

Meer weten over adressen?