Velp-De Beemd 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVB2016
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVB2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 12-07-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 273.280 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 251.340 91,97%
- Bedrijventerrein (art. 3) 251.340 91,97%
Groen 5.716 2,09%
- Groen (art. 4) 5.716 2,09%
Maatschappelijk 8.095 2,96%
- Maatschappelijk - 1 (art. 5) 8.095 2,96%
Verkeer 2.143 0,78%
- Verkeer (art. 6) 2.143 0,78%
Water 5.986 2,19%
- Water (art. 7) 5.986 2,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.978 3,65%
Leiding - Gas (art. 8) 7.207 2,64%
Leiding - Riool (art. 9) 2.771 1,01%
Waarde 273.279 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 10) 283 0,10%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 272.996 99,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 30.823 11,28%
overige zone - hoekaccent (art. 13) 3.506 1,28%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 3.3) 27.317 10,00%
Wetgevingzone 14.922 5,46%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 6.828 2,50%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 5) 8.095 2,96%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Velp-De Beemd 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail
Voornemen tot opstellen van een facetbestemmingsplan 'Woningsplitsing en verkamering' detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Beemd Velp detail
Florijnweg Velp detail
Gildestraat Velp detail
Markweg Velp detail

Meer weten over adressen?