Bestemmingsplan Velp-midden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVM3
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVM3-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-05-2010
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.506 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 1.506 100,00%
- Centrum (art. 3) 1.506 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Velp-midden detail kaart
Bestemmingsplan Velp-midden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
aanwijzingsbesluit plaatsvervangers programmamanagers Gemeente Arnhem zomerperiode 2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Waterstraat 11 te Velp detail
Aanvraag omgevingsvergunning Broekstraat 9 te Velp detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdstraat Velp detail

Meer weten over adressen?