Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73-75

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVM7
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVM7-0004
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.776 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 1.776 100,00%
- Centrum (art. 3) 1.776 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 776 43,68%
Waarde - Archeologisch aandachtsgebied (art. 4) 776 43,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73-75 vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Terinzagelegging aanvraag omgevingsvergunning (planologisch strijdig gebruik) Parkstraat 19e te Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 30 te Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning BIZ centrum Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Buurtvereniging Burg. Brandtplein 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Velp 2016, woongebieden-zuid; gemeente Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdstraat Velp detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox