Bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73-75

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVM7
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVM7-0004
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.776 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 1.776 100,00%
- Centrum (art. 3) 1.776 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 776 43,68%
Waarde - Archeologisch aandachtsgebied (art. 4) 776 43,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73-75 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73-75 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning Waterstraat 11 te Velp detail
Aanvraag omgevingsvergunning Broekstraat 9 te Velp detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdstraat Velp detail

Meer weten over adressen?