bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Nordlaan 32

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVM8
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVM8-0003
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-07-2012
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.905 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 1.905 100,00%
- Detailhandel (art. 3) 1.905 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Nordlaan 32 detail kaart
bestemmingsplan Velp-Midden, locatie Nordlaan 32 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nordlaan Velp detail

Meer weten over adressen?