Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Stalen Enk 39

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN12
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN12-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-10-2010
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.568 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.568 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.568 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Stalen Enk 39 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Stalen Enk 39 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
aanwijzingsbesluit plaatsvervangers programmamanagers Gemeente Arnhem zomerperiode 2019 detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
Voornemen tot opstellen van een facetbestemmingsplan 'Woningsplitsing en verkamering' detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Stalen Enk Velp detail

Meer weten over adressen?