Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN14
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN14-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 16-12-2010
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 856 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 856 100,00%
- Wonen (art. 3) 856 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 7 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 7 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Controleprotocol 2015-2017 Omgevingsdienst Regio Arnhem voor de accountantscontrole op de jaarrekening detail
Informatiebeleid ODRA 2016 detail
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder in kader van project groot onderhoud wegen arnhem, diverse locaties groot onderhoud wegen Arnhem detail
Het Arnhemse terrassenbeleid 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Waldeck Pyrmontlaan Velp detail

Meer weten over adressen?