Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Van Tienhovenlaan 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN17
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN17-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-09-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 891 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 891 100,00%
- Wonen (art. 3) 891 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Van Tienhovenlaan 7 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Van Tienhovenlaan 7 detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
aanwijzingsbesluit plaatsvervangers programmamanagers Gemeente Arnhem zomerperiode 2019 detail
Gemeente Arnhem - Aanwijzingsbesluit uitbreiding locaties ondergrondse afvalcontainers juli 2019 detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Van Tienhovenlaan Velp detail

Meer weten over adressen?