Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN18
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN18-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 24-12-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 911 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 911 100,00%
- Bedrijf (art. 3) 911 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 detail kaart
Bestemmingsplan Velp, witte vlekken detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail
Voornemen tot opstellen van een facetbestemmingsplan 'Woningsplitsing en verkamering' detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Hoofdstraat 26a te Velp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogeweg Velp detail

Meer weten over adressen?