Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPVN18 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0275.BPVN18-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 911 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 911 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hogeweg