Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN18
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN18-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 29-04-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 911 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 911 100,00%
- Bedrijf (art. 3) 911 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 vastgesteld 21-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 ontwerp 01-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp, witte vlekken vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
omgevingsvergunning verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Vijverlaan 9 te Velp 19-06-2019 19-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Evertsenlaan 11 te Velp 19-06-2019 19-08-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning BIZ centrum Velp 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogeweg Velp detail

Meer weten over adressen?