Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1-3

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN18VB
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN18VB-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 911 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1-3 911 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 911 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 vastgesteld 21-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 ontwerp 01-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp, witte vlekken vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Terinzagelegging aanvraag omgevingsvergunning (planologisch strijdig gebruik) Hoofdstraat 26a te Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 30 te Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning BIZ centrum Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Buurtvereniging Burg. Brandtplein 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie H. Avelinghstraat te Velp. 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogeweg Velp detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox