Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN19GU
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN19GU-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-09-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.172 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f 13.172 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 13.172 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pinkenbergseweg Velp detail

Meer weten over adressen?